Samarbejdspartnere

  • Leder af Urteskolen Rikke Goerlich
  • Erhvervs PhD, Max Norman Tandrup Lambert
  • Lektor PhD Per Bendix Jeppesen
  • Future food innovation. Et innovations forum i region Midtjylland

Støttes af:

  • Ministeriet for forskning, innovation og videregående uddannelser
  • Den europæiske fond for regional udvikling
  • Region Midtjylland
  • Århus Universitetshospital
  • LAG-midler – LAG står for Lokale Aktionsgrupper. Gruppperne giver til skud til projekter der skaber udvikling, innovation og vækst i landistrikerne. Midlerne kommer fra EU’s landdistriksprogram og forvaltes af Indenrigsmnisteriet. 
  • GUDP-udviklingsprojekt